background

Långgods

Background image: 

Vår stora flexibla ugn med 3 st linor x 6,25 meter ger kapacitet att ta in stora mängder långgods.
Det ger oss möjlighet att vara extra vassa på lackering av profiler, smidesräcken, stålpartier och entre/dörrpartier.
Ugnen är dessutom riktigt hög, hela nästan 3 meter hög, vilket möjliggör lackering av hela stålpartier.

• profiler -VKR -rör -alu -stål
• räcken
• stålpartier -dörrpartier
• ståltrappor
• fasadbeklädnad
• ventilationskanaler